Vähem kui kuu pärast algab uus eelarveaasta, ühinenud omavalitsustes esimene selletaoline. Milliseid ettevalmistusi eeldab efektiivse finantsjuhtimise toimemudeli edukas rakendamine?  Mis tegevused on võtmetähtsusega?

Vastab KOV peamaamatupidaja Irena Ratnik :

Finantssüsteemi struktuur peab olema paigas, raamatupidajatel ülesanded kokku lepitud tegevusalade põhiselt.

Töökohtade ettevalmistamine. Otsustada, kus füüsiliselt asuvad töökohad, vajadusel korraldada võrgustumine.

Seadistada ja sünkroniseerida majandustarkvara, andmevahetus ja failiteed siduskeskkondadega nagu e-maksuamet, e-statistikaamet, saldoandik, e-arvekeskus, dokumendihaldussüsteem (sh arhiveerimine), sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister.

Ühtlustada raamatupidamise blanketid.

Dokumendiringlus läbi mõelda ja edastada selged juhised kõigile organisatsiooni liikmetele. Kõige rohkem muutub asjaajamine allüksuse juhi jaoks, kelle vastutus suureneb. Seetõttu on võtmetähtsusega allüksuste juhtide teavitamine, kuidas asjaajamine ühinenud omavalitsuses käib, nende koolitamine. Vajadusel määrata e-arvetekeskuses majandamiseks tugiisikud.

Samavõrd oluline on hankijate teavitamine, kuidas ja kellele arved esitada. Muutustega kaasnevat halduskoormust aitab mõistlikuna hoida, kui ostuarvel kajastuvad nii arve maksja rekviisiidid kui kauba-teenuse saaja andmed (kontaktisik, teenuse koht).

Uue tühja majandustarkvara seadistamisel tuleb lähtuda eelarvestamise klassifikaatoritest.


Related Posts

Veera blogi

Rõõm on tõdeda, et VEERA-t soovitab kolleegile teisest organisatsioonist 93% vastajatest.

Tagasiside e-küsimustik saadeti aasta alguses kokku ca 300 VEERA kasutajale ja sellele vastas 33%. Tagasiside on väga positiivne, lisatud ettepanekud ja kriitika konstruktiivsed. Palusime kasutajatelt hinnangut VEERA-le skaalal 5-suurepärane ja 1- kesine neljas valdkonnas: eelarve sisestamine; kommentaaride, Read more...

Veera blogi

VeeRa uuendused 

Uuenenud kasutajate halduse liidesega käib õiguste haldamine läbi ametikohtade. Haldamine on lihtsam ja ülevaatlikum. Õigused antakse ametikohale ja kasutaja seotakse ametikohaga. Selle muudatuse suurim väärtus on see, et töötaja vahetusel on uuele inimesele tagatud ligipääs kogu Read more...

Veera blogi

KOV finantsarvestuse ümberkorralduse 4 olulist etappi, mille tähtaeg on 01.01.2018!

Vähem kui kuu aja pärast algab uus eelarveaasta, esimene pärast haldusreformi. Milliseid ettevalmistusi tuleb teha, et see mööduks finantsinimeste jaoks tõrgeteta ja millised ettevalmistavad tegevused on eriti olulised? Vastab EFTA Accounting KOV-ide peamaamatupidaja Irena Ratnik Read more...