Uuenenud kasutajate halduse liidesega käib õiguste haldamine läbi ametikohtade.

Haldamine on lihtsam ja ülevaatlikum. Õigused antakse ametikohale ja kasutaja seotakse ametikohaga. Selle muudatuse suurim väärtus on see, et töötaja vahetusel on uuele inimesele tagatud ligipääs kogu ametikohaga seotud asjakohasele infole VeeRa-s. Täpsem kasutajate halduse info on üleval VeeRa juhendite juures: https://dok.veera.eu/kasutajate-haldus/


Related Posts

Veera blogi

Rõõm on tõdeda, et VEERA-t soovitab kolleegile teisest organisatsioonist 93% vastajatest.

Tagasiside e-küsimustik saadeti aasta alguses kokku ca 300 VEERA kasutajale ja sellele vastas 33%. Tagasiside on väga positiivne, lisatud ettepanekud ja kriitika konstruktiivsed. Palusime kasutajatelt hinnangut VEERA-le skaalal 5-suurepärane ja 1- kesine neljas valdkonnas: eelarve sisestamine; kommentaaride, Read more...

Veera blogi

KOV finantsarvestuse ümberkorralduse 4 olulist etappi, mille tähtaeg on 01.01.2018!

Vähem kui kuu aja pärast algab uus eelarveaasta, esimene pärast haldusreformi. Milliseid ettevalmistusi tuleb teha, et see mööduks finantsinimeste jaoks tõrgeteta ja millised ettevalmistavad tegevused on eriti olulised? Vastab EFTA Accounting KOV-ide peamaamatupidaja Irena Ratnik Read more...

Veera blogi

2 küsimust finantsjuhtimise toimemudeli rakendamise kohta

Vähem kui kuu pärast algab uus eelarveaasta, ühinenud omavalitsustes esimene selletaoline. Milliseid ettevalmistusi eeldab efektiivse finantsjuhtimise toimemudeli edukas rakendamine?  Mis tegevused on võtmetähtsusega? Vastab KOV peamaamatupidaja Irena Ratnik : Finantssüsteemi struktuur peab olema paigas, raamatupidajatel ülesanded kokku Read more...