Rõõm on tõdeda, et VEERA-t soovitab kolleegile teisest organisatsioonist 93% vastajatest.

Tagasiside e-küsimustik saadeti aasta alguses kokku ca 300 VEERA kasutajale ja sellele vastas 33%. Tagasiside on väga positiivne, lisatud ettepanekud ja kriitika konstruktiivsed. Palusime kasutajatelt hinnangut VEERA-le skaalal 5-suurepärane ja 1- kesine neljas valdkonnas:

  • eelarve sisestamine;
  • kommentaaride, failide lisamine kirjetele;
  • raportivaate võimalused;
  • kasutajate ja õiguste haldus.
Kõigis valdkondades on ¾ vastajate hinnang  hea (4) või suurepärane (5) ja seega keskmine hinne üle 4. Kõige sagedamini on vastajad hinnanud suurepäraseks kommentaaride, failide lisamist kirjetele.  (veel …)

2 küsimust finantsjuhtimise toimemudeli rakendamise kohta

Vähem kui kuu pärast algab uus eelarveaasta, ühinenud omavalitsustes esimene selletaoline. Milliseid ettevalmistusi eeldab efektiivse finantsjuhtimise toimemudeli edukas rakendamine?  Mis tegevused on võtmetähtsusega? Vastab KOV peamaamatupidaja Irena Ratnik : Finantssüsteemi struktuur peab olema paigas, raamatupidajatel ülesanded kokku Read more...

VeeRa uuendused 

Uuenenud kasutajate halduse liidesega käib õiguste haldamine läbi ametikohtade. Haldamine on lihtsam ja ülevaatlikum. Õigused antakse ametikohale ja kasutaja seotakse ametikohaga. Selle muudatuse suurim väärtus on see, et töötaja vahetusel on uuele inimesele tagatud ligipääs kogu Read more...