On detsember 2017. Veera on leidnud juba 40 ühinemiseelse omavalitsuse eelarvestajate poolehoiu ja seda õigustatult.