On märts 2018. VEERA on juba ca 400 kasutaja tööriist 12 suurvallas.  Loe, mida kasutajad arvavad!

“Ajavõit on VEERA’t eelarve planeerimisel kasutades suur. Allüksuste juhid sisestavad ise oma käsutada olevate eelarvete andmed ja finantsjuhil tekib jooksvalt koondpilt – ei pea tabeleid-faile kokku tõstma, valemeid üle kontrollima, aega kulutama topelt sisestamisele. Väga oluline Veera eelis on, et kõik osapooled on ühes inforuumis. Palju kasu on võimalusest numbrite juurde lisada kommentaare ja faile. Planeerimine ja otsused on läbipaistvamad.”

                                                                                                                                                                                                                                          – Inge Elissaar, ühinenud Hiiu valla rahandusosakonna juhataja

“Eelarve planeerimine on nüüd tunduvalt lihtsam. Enam ei kujuta Excelis vanal viisil tegemist ette. Ei pea muretsema, kas valemid on paigas.”

– Leie Hääl, Setomaa valla finantsnõunik

“Mulle VeeRa meeldib ja soovitan kolleegile. Kõige rohkem meeldib mulle VeeRa juures see, et ta arvutab minu eest ise – ei pea muretsema, kas tabelites kõik valemid töötavad, read on valemitega kaetud. Alati on tagatud kõigi taotluste kaasatus. Ka andmete sisestamiskoormus jaotub, finantsjuhi ajakulu selles osas väheneb oluliselt. Raportivaates on aruandevõimalused laialdased, lihtsalt oma käe järgi seadistatavad. 

Väga mugav on, et seletused on numbrite juures – pole enam paberite ja kaustade läbilappamist. Palju kasutame nii kirjetele kui alaeelarvetele failide ja kommentaaride lisamise võimalusi, nt hinnapakkumised, palgaarvestuse tabelid. Hea on online’is kasutada allüksuste taotluste kaitsmisel, ka volikogus eelarvet menetledes – muutused viiakse sisse kohapeal. Oma kogemusest saan öelda, et mida suuremaks organisatsioon läheb, seda vähem suudame hea abivahendita eelarvestamise protsessi hallata. VeeRa teeb eelarvestamise lihtsaks, mugavaks ja numbrid kõnekaks.”

– Tiina Jaksi, Viljandi valla finantsnõunik

“Väga hea, et meil on olemas VeeRa. See on hea abitööriist, sest finantstöötajad asuvad meil eri kohtades. Exceliga eelarvet koostades oleksime keerulises olukorras.”

– Silja Vask, Toila valla pearaamatupidaja

“Mulle Veera väga meeldib – ainult sellega tegelekski.”

– Imbi Rõivassepp, Valga rahandusameti juhataja