Modulaarse pilvepõhise eelarverakenduse loomine

Projekti lühikirjeldus

EAS toetab Arendusosaku meetmest VEERA OÜ projekti modulaarse pilvepõhise eelarverakenduse loomiseks.

Projekti eesmärk

Projekti raames luuakse uuele tarkvaraplatvormile VeeRa Pro lahendus.

Projekti tulemus

Projekti tulemusel on loodud uudse modulaarse pilvepõhise eelarverakenduse kliendiliides React raamistikule.

Toetuse andmise alused ja toetuse summa

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Arendusosaku meetmest, ettevõtlusministri 12.11.2015 määruse nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel. Toetuse suurus on kuni 30240 eurot. Projekti elluviimise periood: 01.11.2021 – 31.05.2022.