Rahastatakse liidu COVID-19
pandeemiale reageerimise raames

Modulaarse pilvepõhise eelarverakenduse loomine

Projekti lühikirjeldus

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus toetab Arendusosaku ja Tootearenduse meetmest VEERA OÜ projekte modulaarse pilvepõhise eelarverakenduse loomiseks.

Projekti eesmärk

Projekti raames luuakse uuele tarkvaraplatvormile VeeRa Pro lahendus.

Projekti tulemus

Arendusosaku projekti tulemusel on loodud uudse modulaarse pilvepõhise eelarverakenduse kliendiliides React raamistikule. Tootearenduse projekti tulemusel on loodud uudne modulaarne pilvepõhine eelarverakendus VeeRa Pro täisfunktsionaalsuses.

Toetuse andmise alused ja toetuse summa

Arendusosaku projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Arendusosaku meetmest, ettevõtlusministri 12.11.2015 määruse nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel. Toetuse suurus on kuni 30 240 eurot. Projekti elluviimise periood: 01.11.2021 – 31.05.2022.

Tootearenduse projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Tootearenduse meetmest, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27.05.2019. a määruse nr 35 „Perioodi 2014-2020 ettevõtja tootearenduse toetus” alusel. Toetuse suurus on kuni 80 116,20 eurot. Projekti elluviimise periood: 01.12.2022 – 28.08.2023.