Modulāras mākoņlietotnes tipa budžeta lietotnes izveide

Īss projekta apraksts

EAS ar Attīstības vaučera piešķīrumu atbalsta VEERA OÜ projektu modulāras mākoņlietotnes tipa budžeta lietotnes izveidei.

Projekta mērķis

Projekta ietvaros izveido VeeRa Pro risinājumu jaunā programmatūras platformā.

Projekta rezultāts

Projekta rezultātā ir izveidota jaunas, modulāras mākoņlietotnes tipa budžeta lietotnes klienta saskarne uz React bāzes.

Atbalsta sniegšanas pamats un atbalsta summa

Projektu finansē ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, ar Uzņēmējdarbības attīstības fonda (EAS) Attīstības vaučera piešķīrumu, saskaņā ar uzņēmējdarbības ministra 12.11.2015. Noteikumiem Nr. 131 “Inovācijas un attīstības vaučera atbalsta sniegšanas noteikumi un kārtība”. Atbalsta apmērs ir līdz 30240 eiro. Projekta periods 01.11.2021 – 31.05.2022.