2016. a asutatud Tartu ettevõte VEERA OÜ, mille peamine tegevusala on pilvepõhise eelarverakenduse VeeRa (virtuaalne eelarverakendus) müük ja arendus, tähistab 2023. aastal 7. sünnipäeva. VeeRa on juba kasutusel näiteks 77% Eesti kohalikes omavalitsustes (KOV), rakendusel on igapäevaselt üle 4000 aktiivse kasutaja ja hallatavate eelarvete kogumaht on üle 4 miljardi euro. Äripäev valis ettevõtte 2022. a tulemuste põhjal 2023. a Gassell TOPi ettevõtete hulka kus maanduti pea 1000 ettevõtte seas kõrgel, 151. kohal. Ettevõttele on väljastatud rahvusvaheline ISO 27001:2013 infoturbe sertifikaat.

Algselt oli rakendus mõeldud eelkõige avaliku sektori eelarvete planeerimiseks, et luua mugav infokanal asutuse eri üksuste ja osakondade vahel – kommunikatsoonikeskus. Rakendus on toonud suuremale osale Eesti KOV-ide ja paljude teiste suuremate organisatsioonide finantsasjadesse lihtsuse ja korrektsuse, muutes ametnike ning eelarvete eest vastutajate töö eelarve planeerimisel mugavamaks ja inimlikumaks.

Näiteks Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) poolt tellitud uuringu “KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs” lõppraportis (valminud Proud Engineers OÜ poolt 2022. a) toodi VeeRa ühena vähestest esile positiivse näitena. VeeRa pole välja kasvanud mitte tehnilisest lahendusest, vaid konkreetse teenuse teadmisest st teenusejuhtimise võimekus ja kontroll teenuse üle on suur loomulikul teel ega ole aja jooksul omandatud.

Kellele on VeeRa mõeldud?

VeeRa ei pea olema töövahend üksnes finants- ja Exceli teadmistest pakatavatele spetsialistidele. Oluline on, et nutikas lahendus oleks meeldiv töövahend ka organisatsiooni allasutuste juhtidele (nt koolide, lasteaedade, kultuuri- ja spordiasutuste, osakondade, allüksuste jms juhid). Oluliseks tulemuseks hinnatakse töötajate vastutustaseme tõusu.

On suur vahe, kas eelarve koostatakse finantsjuhi kabinetis suuliselt vahendatud info põhjal või sisestab iga üksuse juht ise oma kulunumbrid. VeeRas eelarvet planeerides saab allüksuse juht anda numbritele juurde sisu – kommenteerida või lisada juurde hinnapakkumisi, alusarvutusi, tootefotosid jms soovitud infot. Eelarveid on võimalik kulurea kaupa kommenteerida jne. See loob olukorra, kus vastutus raha planeerimise ja kasutuse eest muutub selgemaks ja läbipaistvamaks ning on isikustatud. Samuti võimaldab mugav kandetasandi funktsionaalsus jälgida kõigil eelarve täitmist igapäevaselt kuni detailideni.

VeeRa võimalused

VeeRa on üle turvalise API lingi käesoleval hetkel liidestatud 11 erineva majandustarkvaraga sh SAP BO, Microsoft Business Central, Microsoft Axapta, Directo, Merit Aktiva, Standard Books, Agresso Unit4, SAF, Rapid, PMen ja Tresoor.

Loomisel on liidestus Lätis laialt levinud Horizon majandustarkvaraga jne. Kõige eksootilisemad VeeRa kliendid asuvad täna näiteks Sambias.

Andmete visualiseerimine

Öeldakse, et üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Lisaks arvude majandamisele soovivad paljud VeeRa kliendid andmeid ka visualiseerida. Lisaks VeeRa-le pakutakse eraldi Power BI baasil loodud interaktiivseid visualiseeritud juhtimistöölaudasid ja vaateid. Power BI (Power Business Intelligence) on Microsofti loodud maailma juhtiv skaleeritav ärianalüüsi lahendus, mis võimaldab pakkuda interaktiivseid visualiseeringuid ja äriteabe lahendusi koos väliste liidestega. Näiteks on VeeRa meeskond Power BI baasil loonud paljudele KOV-idele üle Eesti eelarvete avalike vaateid kodulehtedele ning ettevõtetele sisemisi juhtimistöölaudu. Lisaks VeeRa-le on Power BI-ga võimalik liidestada ka muid väliseid andmebaase sh Excel.

VeeRa tulevik

2023. a jooksul lansseeritakse React platvormil arendatud uus VeeRa Pro rakendus, mis võimaldab toodet arendada edasi modulaarselt, hallata mugavalt suurandmeid, planeerida eelarveid kuupõhiselt, valida vabalt eelarvestamisel kasutatavaid klassifikaatoreid jne. Eesmärk on uue tootega võita järjest rohkem kliente erasektorist, vastata suurklientide kõrgematele ootustele ning liikuda jõulisemalt eksportturgudele. VeeRa Pro arendust toetab ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EISA).