2016. g. nodibinātais Tartu uzņēmums VEERA OÜ, kura galvenā darbības joma ir budžeta mākoņlietotnes VeeRa (virtuāla budžeta lietotne) pārdošana un attīstīšana, 2023. gadā atzīmē 7. dzimšanas dienu. VeeRa jau tiek izmantota, piemēram, 77 % Igaunijas vietējo pašvaldību, lietotnei katru dienu ir vairāk nekā 4000 aktīvo lietotāju, kā arī pārvaldāmo budžetu kopējais apjoms pārsniedz 4 miljardus eiro. Balstoties uzņēmuma 2022. g. rezultātos, Äripäev to ievietoja 2023. g. Gassell TOP uzņēmumu sarakstā, gandrīz 1000 uzņēmumu vidū uzņēmums ieņēma augsto 151. vietu. Uzņēmumam ir izsniegts starptautiskais ISO 27001:2013 informācijas drošības sertifikāts.

Sākotnēji lietotne bija paredzēta galvenokārt publiskā sektora budžetu plānošanai, lai radītu ērtu informācijas kanālu dažādām iestāžu nodaļām un birojiem – komunikācijas centru. Lietotne lielākajai daļai Igaunijas pašvaldību un daudzām citām lielākām organizācijām ir nodrošinājusi vienkāršību un korektumu finanšu lietās, padarot ērtāku un cilvēcīgāku ierēdņu un par budžetiem atbildīgo darbinieku budžeta plānošanas darbu.

Piemēram, Igaunijas Pilsētu un pagastu savienības (ELVL) pasūtītā pētījuma “Pašvaldību pakalpojumu iedzīvotājiem sniegšanai izmantojamo galveno informācijas sistēmu analīze” noslēguma ziņojumā (veica Proud Engineers OÜ 2022. g.) VeeRa tika minēta kā viens no nedaudzajiem pozitīvajiem piemēriem. VeeRa ir izaugusi nevis no tehniska risinājuma, bet gan no konkrētā pakalpojuma pārzināšanas, t. i., lieliskā pakalpojuma vadības spēja un kontrole pār pakalpojumu ir dabiska, nevis iegūta laika gaitā.

Kam ir paredzēta VeeRa?

VeeRa nav jābūt tikai finanšu un Excel izcili pārzinošu speciālistu darba līdzeklim. Ir svarīgi, lai viedais risinājums būtu ērts darba līdzeklis arī padoto iestāžu vadītājiem (piem., skolu, bērnudārzu, kultūras un sporta iestāžu, nodaļu, apakšvienību u. tml. vadītājiem). Kā būtisks rezultāts ir vērtējama darbinieku atbildības līmeņa paaugstināšanās.

Ir liela atšķirība, vai budžetu sastāda finanšu vadītāja kabinetā uz mutiski sniegtas informācijas pamata, vai arī katrs nodaļas vadītājs pats ievada savus izdevumu skaitļus. Plānojot budžetu VeeRa lietotnē, nodaļas vadītājs var piešķirt skaitļiem saturu – komentēt vai pievienot cenas piedāvājumus, pamatojuma aprēķinus, produktu fotogrāfijas un citu vēlamo informāciju. Budžetus var komentēt pa izdevumu rindām u. tml. Tas rada situāciju, kurā atbildība par naudas plānošanu un lietojumu kļūst skaidrāka un caurspīdīgāka, kā arī personalizētāka. Vienlaikus ērtā ieraksta līmeņa funkcionalitāte ļauj visiem detalizēti sekot budžeta izpildei katru dienu.

VeeRa iespējas

VeeRa ar drošu API saiti šobrīd ir savietota ar 11 dažādām grāmatvedības programmām, tostarp SAP BO, Microsoft Business Central, Microsoft Axapta, Directo, Merit Aktiva, Standard Books, Agresso Unit4, SAF, Rapid, PMen un Tresoor.

Tiek veidota saskarne ar Latvijā plaši izplatīto Horizon grāmatvedības programmu u.c. Viseksotiskākie VeeRa klienti šobrīd atrodas, piemēram, Zambijā.

Datu vizualizācija

Saka, ka viens attēls pastāsta vairāk nekā tūkstoš vārdu. Papildus skaitļu ievadīšanai daudzi VeeRa klienti vēlas datus arī vizualizēt. Līdztekus VeeRa tiek piedāvātas arī atsevišķi uz Power BI bāzes izveidotas interaktīvas, vizualizētas vadības darbvirsmas un skati. Power BI (Power Business Intelligence) ir Microsoft izveidots pasaulē vadošais, skalējams biznesa analīzes risinājums, kas ļauj piedāvāt interaktīvas vizualizācijas un biznesa informācijas risinājumus ar ārējām saskarnēm. Piemēram, VeeRa komanda uz Power BI bāzes visā Igaunijā ir izveidojusi budžetu publiskos skatus daudzu pašvaldību mājaslapās, kā arī iekšējas vadības darbvirsmas uzņēmumiem. Papildus VeeRa ar Power BI var savietot arī citas ārējās datu bāzes, tostarp Excel.

VeeRa nākotne

2023. g. laikā tiks palaista jauna VeeRa Pro lietotne, kas ir izveidota React platformā un turpmāk ļaus produktu attīstīt modulāri, ērti pārvaldīt lielus datus, plānot budžetus mēneša griezumā, brīvi izvēlēties budžeta veidošanā izmantojamos klasifikatorus utt. Mērķis ir ar jauno produktu iegūt aizvien vairāk klientu privātajā sektorā, pielāgoties lielo klientu augstākajām gaidām un spēcīgāk virzīties uz eksporta tirgiem. VeeRa Pro attīstīšanu atbalsta arī Uzņēmējdarbības un inovāciju fonds (EISA).