2023 g. maijā Līsa Rahe [Liisa Rahe] Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē [Maaülikool] aizstāvēja ekonomikas uzskaites un finanšu vadības mācību programmas maģistra darbu “Digitalizācijas ietekme uz iesaisti budžeta veidošanā” (pēc VeeRa parauga), saņemot vērtējumu A, un pabeidza universitāti cum laude! Līsai ir iepriekšēja darba pieredze Nodokļu un muitas dienestā, ilgstoši Valsts Atbalsta pakalpojumu centrā (RTK), kā arī privātajā sektorā. 2023. gada aprīlī Līsa pievienojās VeeRa komandai.

Maģistra darba mērķis bija noskaidrot, kā digitalizācija ir ietekmējusi iesaisti budžeta veidošanā Igaunijas vietējās pašvaldībās. Mērķa izpildei bija izvirzīti šādi pētījuma uzdevumi:

  • balstoties teorētiskajā literatūrā, definēt budžeta veidošanu un noskaidrot galvenos tā lietderības faktorus;
  • sniegt pārskatu par dažādiem iesaistes traktējumiem un uz tā pamata minēt galvenās iesaistes komponentus;
  • balstoties agrākos pētījumos, noskaidrot iespējamo digitalizācijas ietekmi uz iesaisti;
  • analizēt digitalizācijas ietekmi uz iesaisti budžeta veidošanā Igaunijas vietējās pašvaldībās.

Budžeta veidošanu uzskata par vienu no svarīgākajiem vadības darbarīkiem (Lidia 2014; Collier, Berry 2002), tomēr agrākos pētījumos budžeta veidošana ir daudz kritizēta saistībā ar to, ka budžetu sastādīšana ir sarežģīta, laikietilpīga (Lidia 2014; Bergmann u. c. 2020), kā arī sajūt mazu iesaisti šajā procesā (Rautiainen u. c. 2022). Bergmann u. c. (2020) apgalvo, ka budžeta veidošanas panākumi ir saistīti ar darbinieku, kas atbild par budžetiem, apmierinātību, tādēļ ir jāatrod veidi, kā palielināt iesaisti un apmierinātību. Palielinot iesaisti, var palīdzēt budžeta veidošanas digitalizācija. Izrietot no iepriekš minētā, maģistra darba mērķis bija noskaidrot, kā digitalizācija ir ietekmējusi iesaisti budžeta veidošanā Igaunijas vietējās pašvaldībās (KOV). Mērķa izpildei veica aptauju KOV finanšu un padotības iestādes vadītāju vidē, kas budžeta veidošanā izmanto VeeRa budžeta lietotni. Aptaujā piedalījās 92 budžeta lietotnes lietotāji, iegūto atbilžu analīzei izmantoja statistikas analīzes metodi. Pētījuma dalībnieki budžeta veidošanu uzskata par būtisku vadības darbarīku, uzskatot, ka tā palīdz plānot un kontrolēt aktivitātēm nepieciešamos resursus. Analīzes rezultāti rādīja, ka digitalizācija ir palīdzējusi palielināt iesaisti, paaugstinot apmierinātību ar darba uzdevumu veikšanu un informācijas sniegšanu budžeta veidošanas procesā. No apmierinātības ar darbu aspekta digitalizācija ir palīdzējusi padarīt budžeta veidošanas procesu ērtāku un ātrāku, kā arī ļāvusi informāciju vieglāk apstrādāt, analizēt un novērot. No informācijas sniegšanas aspekta digitalizācija ir palīdzējusi informāciju sniegt ātrāk un vieglāk, kā arī ļāvusi vadītājiem saņemt vairāk informācijas, lai veiktu labākus lēmumus.

Saite uz maģistra darbu: https://dspace.emu.ee//handle/10492/8101