KOV [vietējo pašvaldību] pakalpojumu iedzīvotājiem sniegšanai izmantojamo galveno informācijas sistēmu analīze.

Laika posmā no 2021. gada novembra līdz 2022. gada jūlijam Proud Engineers OÜ pēc Igaunijas Pilsētu un Pagastu Savienības (ELVL) pasūtījuma veica “KOV pakalpojumu iedzīvotājiem sniegšanai izmantojamo galveno informācijas sistēmu analīzi”, kuras darba uzdevums bija izpētīt 20 Igaunijas vietējo pašvaldību visvairāk lietoto informācijas sistēmu atbilstību valsts prasībām. Analīzi finansēja no ES struktūrfondu atbalsta, papildus ieguldījumu projektā ar līdzfinansējumu sniedz 32 vietējās pašvaldības.

Analīzes gaitā noskaidrojās, ka svarīgāk par atbilstības jautājumu ir noskaidrot, kādi ir esošās situācijas rašanās iemesli, kā arī, kā situāciju varētu uzlabot. Līdz ar to analīze gan koncentrējas uz pārskatu par esošo prasību izpildi, bet iet arī tālāk – apskata un izskata aspektus, kas ir radījuši situāciju, ka KOV publisko pakalpojumu piedāvāšana lielā mērā ir pakalpojuma sniedzēja, nevis KOV kontrolē.

Analīzes rezultāts ļauj vispārīgi novērtēt informācijas sistēmu pārvaldīšanas praksi KOV, kā arī gūt pārskatu par to spēju atbilst aktuāliem tiesību aktiem, standartiem un citām prasībām.

VeeRa šajā pētījumā tika izcelta kā viens no retajiem pozitīvajiem piemēriem. Piemēram, 37. lpp. “VeeRa nav izaudzis no tehniska risinājuma, bet konkrēta pakalpojuma pārzināšanas (t. i., pakalpojuma vadības spēja un kontrole pār pakalpojumu ir liela dabiski, nevis iegūta laika gaitā).”

Saite uz pētījumu: https://www.elvl.ee/kov-infosusteemide-analuus