Eelarverakendus VeeRa

VeeRa asutajate koostööst Eesti kohalike omavalitsustega sündis 2016. aastaks töövahend ühele suurele aja- ja ressursimahukale protsessile. Nimelt kulub Rahandusministeeriumi analüüsi järgi finantsteenistuses eelarve ja aruandluse peale kolmandik tööajast. Seda on palju. VeeRa motoks sai „Eelarve koostamine ei ole raketiteadus“!

VeeRa arendus

Avaliku ja erasektori koostööna arendati pilvepõhine rakendus eelarvetöö korraldamiseks – virtuaalne eelarverakendus ehk VeeRa. Algselt oli rakendus mõeldud eelkõige avaliku sektori eelarvete planeerimiseks, et luua mugav infokanal asutuse eri üksuste ja osakondade vahel. Finantsjuhtimise korraldamisele keskendunud koostöö omavalitsustega ning intervjuud kümnete iga päev eelarvestamisega kokku puutuvate professionaalidega said VeeRa arhitektuuri alustalaks. Rakendus toob omavalitsuse ja suuremate organisatsioonide finantsasjadesse lihtsuse ja korrektsuse, muutes ametnike töö eelarve planeerimisel mugavamaks ja inimlikumaks.

Kellele on VeeRa mõeldud?

VeeRa ei pea olema töövahend üksnes finants- ja Exceli teadmistest pakatavatele spetsialistidele. Meile on tähtis, et nutikas lahendus oleks meeldiv töövahend just organisatsiooni allasutuste juhtidele (nt koolide, lasteaedade, kultuuri- ja spordiasutuste jms juhid). Oluliseks tulemuseks hindame ka töötajate vastutustaseme tõusu.

On suur vahe, kas eelarve koostatakse finantsjuhi kabinetis suuliselt vahendatud info põhjal või sisestab iga üksuse juht ise oma kulunumbrid. VeeRas eelarvet planeerides saab allüksuse juht anda numbritele juurde sisu – kommenteerida või lisada soovitud hinnapakkumise. See loob olukorra, kus vastutus raha planeerimise ja kasutuse eest muutub selgemaks ja läbipaistvamaks ning on isikustatud. Samuti võimaldab mugav kandetasandi funktsionaalsus jälgida kõigil eelarve täitmist kuni detailideni.

VeeRa ja haldusreform. Nutikas abiline omavalitsuste eelarvete liitmisel!

Haldusreform tõi huvitava väljakutse: kuidas liita liidetamatuid? Ühendatavate omavalitsuste finantsjuhtide laual oli mitmeid eri struktuuri ja sisuga eelarveid. Need oli vaja lühikese ajaga kokku panna üheks uueks eelarveks, aga nii, et see tugineks eelnevate aastate koondinfole. Tavalised Exceli tabelid veniksid sel juhul kilomeetripikkuseks ning arvude võrdlemisele kuluks lugematu arv töö- ja unetunde. VeeRat arendades sellele olukorrale ei mõeldud, kuid seda rõõmsam oli üllatus, kui suurepäraselt VeeRa ka selle keerulise ülesandega hakkama sai.

Lahenduse käivitamiseks on kindlasti vaja kõigepealt kokku leppida ühised eelarve reeglid (struktuurid). Seejärel tuleb kõigi osapoolte eelarved uute reeglite kohaselt tõlkida ning sööta info VeeRasse. Kõik järgnev on puhas töörõõm, sest kogu arvuline minevik on käeulatuses ning võrreldav järgmiseks perioodiks planeeritavate summadega.

Esimesed kliendid liitusid VeeRaga 2017. aastal. Sellest ajast on VeeRa end näidanud parimast küljest ka eelarveläbirääkimisel, sest lisaks arvudele on ju alati kõne all ka sisu pool. VeeRaga on nii ülevalt alla kui ka alt üles võimalik erinevatele osapooltele pidevalt infot jagada. VeeRa
võimalusi saab rakendada nii sisemistes kui ka avalikes aruteludes, näiteks kaasavat eelarvet tehes.