Budžeta aplikācija VeeRa

VeeRa ir moderns, mākonī balstīts risinājums budžeta plānošanai un izpildes uzraudzībai, kas paredzēts galvenokārt valsts sektoram un lielām organizācijām.

VeeRa devīze ir “Budžeta sagatavošana nav raķešu zinātne!”

Līdz 2016. gadam VeeRa dibinātāji sadarbības ar Igaunijas pašvaldībām laikā izveidoja rīku ar mērķi palīdzēt procesā, kurā patērē būtisku laiku un resursus. Saskaņā ar Finanšu ministrijas veikto analīzi budžeta sagatavošana un ziņošana finanšu pakalpojumu jomā aizņem līdz pat vienu trešdaļu no kopējā darba laika. Tas ir daudz.

VeeRa izstrāde

Sadarbības starp valsts sektoru un privāto sektoru rezultātā tika radīts mākonī balstīts risinājums budžeta uzdevumu organizēšanai — VeeRa virtuālā budžeta programmatūra. Šī programmatūra sākotnēji bija paredzēta tikai valsts sektora budžeta plānošanai, lai radītu parocīgu informācijas kanālu starp dažādām nodaļām un struktūrvienībām. VeeRa arhitektūras pamatā bija sadarbība ar pašvaldībām, pievēršoties finanšu pārvaldības organizēšanai, un intervijas ar virkni profesionāļu, kas ikdienā nonāk saskarē ar budžetēšanu. Programmatūra nodrošina vienkāršību un precizitāti pašvaldību finanšu lietās, padarot amatpersonu darbu ērtāku un cilvēcīgāku budžeta plānošanas laikā.

Kam paredzēta VeeRa programmatūra?

VeeRa nav rīks, kas paredzēts tikai speciālistiem, kas īpaši labi pārzina finanses un Excel. Mums ir svarīgi tas, lai šis intelektiskais risinājums būtu pievilcīgs rīks organizāciju apakšvienību vadītājiem (piem., skolu, bērnudārzu, kultūras un sporta iestāžu pārvaldniekiem u. c.). Tāpat mums svarīgs rezultāts ir darbinieku atbildības līmeņa paaugstināšana.

Ir liela atšķirība tajā, vai budžets sagatavots finanšu direktora birojā, pamatojoties uz mutvārdu informāciju, vai katras struktūrvienības vadītājs ievada savus izdevumus. Plānojot budžetu ar VeeRa, katras apakšvienības vadītājs var norādīt skaitļu kontekstu, vai nu pievienojot komentārus tiem, vai norādot attiecīgo cenas piedāvājumu. Tas rada situāciju, kurā atbildība par finanšu plānošanu un izmantojumu kļūst skaidrāka un pārredzamāka un to var piesaistīt konkrētām personām.

VeeRa un administratīvā reforma. Intelektuālais asistents pašvaldību budžetu apvienošanai!

Administratīvā reforma izgaismoja interesantu problēmjautājumu: kā apvienot tos, ko nevar apvienot? Apvienoto pašvaldību finanšu vadītāji saskārās ar daudziem budžetiem, kam bija atšķirīgas struktūras un saturs: tos īsā laikposmā vajadzēja apvienot jaunā budžetā tā, lai nodrošinātu, ka tas būtu balstīts uz iepriekšējo gadu apvienotajiem datiem. Parastas Excel tabulas šādā gadījumā būtu kilometriem garas, un datu salīdzināšanai tiktu veltītas neskaitāmas darba un atpūtas stundas. Mums šī situācija nebija prātā, kad izstrādājām VeeRa, taču bijām jo gandarītāki un pārsteigti atklāt, ka VeeRa var vienkārši risināt šo komplicēto uzdevumu.

Par kopīgiem budžeta noteikumiem (struktūrām) noteikti ir jāvienojas iepriekš, lai uzsāktu risinājuma izmantošanu. Tad visu pušu budžeti ir jāpārveido atbilstoši jaunajiem noteikumiem un dati jāievada VeeRa risinājumā. Un tad laiks relaksēties un izbaudīt darbu, jo visi iepriekšējie dati ir pa rokai un salīdzināmi ar summām, kas plānotas turpmākajos periodos.

Mūsu pirmie klienti pievienojās VeeRa 2017. gadā. Kopš tā laika VeeRa arī ir pierādījis sevi kā spēcīga vērtība budžeta pārrunās, jo līdztekus skaitļiem vienmēr tiek pārrunāts arī satura jautājums. VeeRa var izmantot, lai nemitīgi gan lejupvērsti, gan augšupvērsti koplietotu informāciju ar dažādām pusēm. VeeRa iespējas var izmantot iekšējās un sabiedriskās pārrunās, piem., sagatavojot līdzdalības budžetēšanu.