Kā notiek VeeRa ieviešanas process?

Esam saņēmuši daudz jautājumus par to, vai VeeRa budžeta programmatūras izstrāde un ieviešana ir sarežģīta.

Daudziem klientiem ir bijusi diezgan grūta pieredze, ieviešot dažādas uzņēmējdarbības programmatūras, un ir arī tādi, kam jau gadiem ilgi nav bijis nepieciešams ieviest jaunus risinājumus. Mēs varam droši apgalvot, ka VeeRa ieviešana ir vienkārša! Kādā veidā? Pirmkārt, VeeRa ir jau izstrādāta darba vide. Otrkārt, VeeRa ir moderns, mākonī bāzēts risinājums, ko var izmantot, lai strādātu jebkurā vieta pasaulē ar jebkādu piemērotu ierīci. Nav nepieciešams neko lejupielādēt, saglabāt vai uzstādīt, vai ko tamlīdzīgu. Tā kā lielākā daļa mūsu klientu jau ir sagatavojuši savas iestādes budžetu, mēs aicinām to atsūtīt mums Excel datnē. Tad mūsu uzdevums ir ievadīt esošos datus VeeRa vidē. Turklāt mēs analizējam mums iesniegtos budžetus un pēc vajadzības saskaņojam esošās klasifikācijas ar VeeRa struktūru. Tad mēs pārveidojam budžeta datus VeeRa vidē. Mēs nekad nenodrošinām klientam tukšu vidi, kur viss ir atkal jāsāk no nulles! Pēc datu ievades klients var piekļūt pazīstamam skatījumam, izmantojot savus datus.

VeeRa saskarnes izveidošana uzņēmējdarbības programmatūrā

Nākamais ieviešanas posms ir VeeRa saskarnes izveidošana esošajā uzņēmējdarbības programmatūrā, lai varētu parocīgi uzsākt budžeta uzraudzību vai novērot tā izpildi. Kā mēs to paveicam? Pirmkārt, mēs nodrošinām grāmatvedības un budžetēšanas klasifikācijas saskaņošanu, lai novērstu turpmākas neatbilstības. Tad notiek uzņēmējdarbības programmatūras tehniskā saskarnes un VeeRa vides izveide, kam parasti ir nepieciešama mūsu klienta IT daļas palīdzība, taču tas nav pārmērīgi liels uzdevums. Finanšu direktors vai citi VeeRa lietotāji nebūs pārmērīgi noslogoti ar tehniskās saskarnes izveides uzdevumiem. Tiklīdz starp abām sistēmām ir panākta droša datu integrēšana, uzdevums ir paveikts. VeeRa ir gatavs lietošanai!

Taču tas vēl nav viss! Vienreizējā ieviešanas maksa ietver VeeRa lietotāju apmācību un praktiskās darbības. Atbilstoši klienta vēlmēm mēs ieradīsimies klienta objektā vai veiksim apmācības tiešsaistē. Turklāt esam izstrādājuši parocīgu video pamācību un rūpīgus paskaidrojumus PDF formātā, kas iekļauti programmas komplektācijā. Mūsu klienti var mums zvanīt 24/7!

Kāds ir ieviešanas procesa rezultāts?

Ieviešanas procesa rezultātā ir redzami klienta budžeti par dažādiem laikposmiem, un tos var apstrādāt VeeRa mākonī balstītajā vidē; iespējams ģenerēt papildu budžetus un izveidot budžetu nākamajam gadam. Uzkrājumu budžeta izpildi var uzraudzīt, sākot ar iepriekšējo dienu. Klienta noteiktie lietotāji var piekļūt budžetam (apakšbudžetam), kas tiem nepieciešams, un/vai kopējam budžetam: VeeRa lietošana pēc vajadzības var būt hierarhiska. Dati par budžeta izpildi tiek parādīti gada skatījumā kumulatīvi, salīdzinot ar derīgo budžetu tā konta līmenī. Izdevumu un ieņēmumu budžeta izpilde ir parādīta viena ziņojuma pārskatā. Visi lietotāji var skatīt budžetus, saistīto informāciju un budžeta izpildi vienotā vidē atkarībā no atbildības jomas līdz pat viena ieraksta līmenī. Personas, kas atbildīgas par budžetiem, arī var aplūkot detalizētu pārskatu par izdevumiem, kas radušies viena ieraksta līmenī, un iespējams veikt analīzes dažādos detalizācijas līmeņos par nepieciešamajiem laikposmiem, izdevumu veidiem, piegādātājiem u.c. Iestādes vadītājs var aplūkot tikai savas atbildības jomā ietilpstošo informāciju. Budžeta izpildi var salīdzināt ar iepriekšējo laikposmu, kas jau ir parādīts VeeRa vidē. Parocīgais atgriezeniskās saites ziņojums ļauj ātri atklāt grāmatvedības kļūdas, kas samazina laiku, kas grāmatvežiem jāpavada, meklējot kļūdas. Iestāžu vadītāji var ātri saņemt pārskatu par vispārējo budžeta izpildi un pēc vajadzības detalizētāku skatījumu apakšvienību līmenī vai atbildīgo personu līmenī. Finanšu direktoram vairs nav atsevišķi jāizsniedz informācija, lai vadītu valdes sapulci; viss ir viena klikšķa attālumā. Turklāt jāatzīmē, ka VeeRa lietotāju skaits ir neierobežots! 🙂