30 04, 2021

VeeRa saamislugu

VeeRa on moodne pilvepõhine eelarve planeerimise ja täitmise jälgimise lahendus eelkõige avalikule sektorile ja suurematele organisatsioonidele. VeeRa asutajate koostööst Eesti kohalike omavalitsustega sündis 2016. aastaks töövahend ühele suurele aja- ja ressursimahukale protsessile.